Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 1/2020

Автор: МТСП,
На служител му е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст и продължава да работи, без да е прекратен трудовият му договор. За да му бъде изплатено обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ е необходимо договорът да бъде прекратен. На какво правно основание от КТ работодателят има право да го прекрати?