Принтиране

Ваксинирането срещу COVID-19 в контекста на трудовите правоотношения

Автор: Андрей Александров,
Ваксинирането срещу COVID-19 поставя многобройни практически проблеми на плоскостта на различни правни отрасли. Разбира се, то има и своите трудовоправни измерения, като в следващите редове ще се опитаме да очертаем поне част от тях чрез отговорите на най-често поставяните въпроси от страните по трудовите правоотношения.