Принтиране

Условия за сключване на допълнителен трудов договор с друг работодател

Автор: Тодор Капитанов,
ВЪПРОС: „При какви условия мога да сключа допълнителен трудов договор с друг работодател, за извършване на работа извън установеното за мен работно време по основното трудово правоотношение?“