Принтиране

Условия за ползване на отпуск в условията на пандемия

Автор: Тодор Капитанов,
ВЪПРОС: „Тъй като отново зачестиха случаите на Covid, бихте ли припомнили, какви са условията за ползване на отпуск при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка?“