- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Условия за определяне на почивките между работните дни и тези в рамките на работния ден

ВЪПРОС: „Бихте ли пояснили, къде са регламентирани почивките между работните дни и тези, които са в рамките на работния ден?“