Принтиране

Условия за определяне на почивките между работните дни и тези в рамките на работния ден

Автор: Тодор Капитанов,
ВЪПРОС: „Бихте ли пояснили, къде са регламентирани почивките между работните дни и тези, които са в рамките на работния ден?“