Принтиране

Трудов договор и наличие на друго правоотношение между страните по него

Автор: Андрей Александров,
Между страните по едно трудово правоотношение могат и често възникват и други правни отношения, които имат различно съотношение с първоначалните им договорености.