Принтиране

Срокове за съхранение и унищожаване на документи от личните трудови досиета на работниците и служителите

Автор: Андрей Александров,
Без съмнение, всеки работодател събира и обработва значителни обеми от лични данни на своите работници и служители. Такова обработване е не само задължителен, но и постоянен и особено интензивен елемент от всекидневната работодателска дейност.