- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Срокове за изплащане на обезщетенията при прекратяване на трудовото правоотношение

Срокът за изплащане на обезщетенията, дължими при прекратяване на трудовото правоотношение, е регламентиран в разпоредбата на чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ).