Принтиране

Срокове за изплащане на обезщетенията при прекратяване на трудовото правоотношение

Автор: Лариса Тодорова,
Срокът за изплащане на обезщетенията, дължими при прекратяване на трудовото правоотношение, е регламентиран в разпоредбата на чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ).