- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Спиране на сроковете за налагане на дисциплинарни наказания

Разпоредбата на чл. 194 от Кодекса на труда (КТ) урежда сроковете за налагане на дисциплинарни наказания.