Принтиране

Спиране на сроковете за налагане на дисциплинарни наказания

Автор: Мариана Василева,
Разпоредбата на чл. 194 от Кодекса на труда (КТ) урежда сроковете за налагане на дисциплинарни наказания.