Принтиране

Случаи, при които е допустимо полагането на извънреден труд

Автор: Ненко Салчев,
Понятието „извънреден труд“ е легално дефинирано в Кодекса на труда (КТ). Извънреден е трудът, който се полага по разпореждане или със знанието и без противопоставянето на работодател от работник или служител извън установеното за него работно време (чл. 143, ал. 1 КТ). Разпоредбата на чл. 143, ал. 2 КТ определя, че извънредният труд е забранен.