- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Съдебна защита срещу незаконно прекратяване на трудовото правоотношение

През 2020 г. разглеждането на делата във Върховния касационен съд (ВКС), включително и тези по трудовите спорове, се осъществяваше при условията на пандемията, свързана с COVID-19. Цялата правораздавателна дейност бе изправена пред предизвикателството да бъде адаптирана, като се съобразят всички здравни изисквания. За период от около два месеца не се провеждаха открити съдебни заседания за […]