- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Съдът по правата на човека – необходим коректив и при порочни решения по трудови дела

Въпреки някои критики по отношение на Съда по правата на човека и постановяваните по делата срещу България решения, в огромната си част винаги осъдителни, съдът в Страсбург, към днешна дата, остава единственият коректив срещу окончателни порочни решения на българските съдилища и по трудови дела.