- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Реквизити и сключване на трудовия договор

Отношенията при предоставянето на работна сила се уреждат само като трудови правоотношения. Най-често срещаното в практиката основание за възникване на трудово правоотношение е трудовият договор. Законът изисква той да бъде сключен преди постъпването на работа.