Принтиране

Реквизити и сключване на трудовия договор

Автор: Лариса Тодорова,
Отношенията при предоставянето на работна сила се уреждат само като трудови правоотношения. Най-често срещаното в практиката основание за възникване на трудово правоотношение е трудовият договор. Законът изисква той да бъде сключен преди постъпването на работа.