Принтиране

Разпределяне на средства за социално-битово и културно обслужване, които не са били изразходвани в съответната календарна година

Автор: Тодор Капитанов
ВЪПРОС: „Как се разпределят средствата за социално-битово и културно обслужване, които не са били изразходвани в съответната календарна година?“