Принтиране

Различия между работата от разстояние и надомната работа

Автор: Ненко Салчев
Пандемията от COVID-19 доведе до съществени изменения в организацията на работата в много предприятия. Значителна част от тях организират работата на работниците и служителите така, че тя да се извършва извън помещенията на работодателя. Това подпомага превенцията срещу разпространението на заразата, а също така е и начин за осигуряване на непрекъснатост на дейността на предприятието.