- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Работодателят не може да налага „глоби“ на работник или служител при нарушаване на трудовата дисциплина

ВЪПРОС: „Работя в магазин и често работодателят налага на персонала различни глоби от 50 до 100 лв., когато прецени, че не сме изпълнили някое свое задължение или негово разпореждане. Дали работодателят има право на подобни действия и на какво основание може ме глобява?“ ОТГОВОР: Работодателят категорично няма законовото основание да осъществява по какъвто и да […]