Принтиране

Работещите баба или дядо вече могат да ползват отпуск за гледане на шестмесечното си внуче

Автор: Величка Микова,
От 01.01.2023 г. с Преходните и заключителните разпоредби на Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. (обн. ДВ, бр. 104 от 30.12.2022 г.) бе извършена промяна в чл. 163, ал. 10 и чл. 164б, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ).