- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Работа по два трудови договора при един и същ работодател

Допълнителен трудов договор с работник или служител, с който вече има договор по основно трудово правоотношение, може да бъде сключен на основание на чл. 110 от Кодекса на труда (КТ).