Принтиране

Работа по два трудови договора при един и същ работодател

Автор: Ненко Салчев,
Допълнителен трудов договор с работник или служител, с който вече има договор по основно трудово правоотношение, може да бъде сключен на основание на чл. 110 от Кодекса на труда (КТ).