- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Промените в режима на командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги

Условията за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги са уредени в чл. 121а КТ.