Принтиране

Промените в режима на командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги

Автор: Лариса Тодорова,
Условията за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги са уредени в чл. 121а КТ.