Принтиране

Прикрито трудово правоотношение с чужденец – гражданин на трета държава

Автор: Вяра Георгиева,
От много години българската съдебна практика познава явлението прикриване на трудово правоотношение чрез сключване на т. нар. „граждански договор“, което е станало и предмет на анализ и в теорията.