- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

При дисциплинарно уволнение работникът или служителят дължи на работодателя обезщетение

Съгласно чл. 221, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) при дисциплинарно уволнение работникът или служителят дължи на работодателя обезщетение.