Принтиране

При дисциплинарно уволнение работникът или служителят дължи на работодателя обезщетение

Автор: Лариса Тодорова,
Съгласно чл. 221, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) при дисциплинарно уволнение работникът или служителят дължи на работодателя обезщетение.