Принтиране

Превръщане на трудов договор в друго неформално съглашение

Автор: Ивайло Кънев,
Съгласно разпоредбата на чл. 62, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) трудовият договор се сключва в писмена форма. Посочената норма урежда форма за действителност на този вид договор.