Принтиране

Прекратяване ползването на платен годишен отпуск от страна на работодателя

Автор: Тодор Капитанов,
ВЪПРОС: „Законно ли е работодателят едностранно да прекрати ползването на платен годишен отпуск на работник или служител, и каква е практиката за прекратяване на разрешен платен годишен отпуск? Въпросът се отнася както за основния, така и за удължения и допълнителния отпуск.“