- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Прекратяване на трудовия договор при намаляване обема на работата и при престой

След периода на извънредно положение, през който всички преминахме, и в условията на извънредната епидемична обстановка, намаляването обема на работата и престоят са сред предполагаемите основания за прекратяване на трудовите правоотношения на работниците и служителите.