- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Прекратяване на трудов договор срещу уговорено обезщетение

„Имам ли право да поискам от работодателя да прекрати трудовото ми правоотношение с него срещу уговорено обезщетение? Само той ли може да отправи такова предложение, или работниците също имат право на тази инициатива? Също така, колко заплати мога да получа като обезщетение в тези случаи?“