- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Прекратяване на платения годишен отпуск от страна на работодателя

„Работодателят ми нареди да прекратя отпуска си и да се върна на работа. Има ли това право работодателят и какви са начините за прекъсване на платения годишен отпуск?“