Принтиране

Преглед на промените в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина

Автор: Мариана Василева,
В сила от 19.11.2021 г. бе увеличен размерът на командировъчните средства на персонала на сухоземни транспортни и специални средства, определен в ред 1 от Приложение № 3 към чл. 31, ал. 1 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина (НСКСЧ).