Принтиране

Преглед на промените в Кодекса на труда, извършени в края на 2020 година

Автор: Мариана Василева,
С промените в Кодекса на труда (КТ), обнародвани в „Държавен вестник“, бр. 107 от 18.12.2020 г., се предвиждат изменения и допълнения в разпоредбите, регламентиращи: двустранното сътрудничество, трудовите отношения с международен елемент,....