Принтиране

Предварителна закрила при уволнение

Автор: Марио Първанов,
Постановените през предходните години решения на Върховния касационен съд (ВКС) очертават стриктно приложното поле и правната същност на предварителната закрила.