Принтиране

Предварителна закрила при уволнение

Автор: Марио Първанов,
Постановените през изминалата 2021 година решения по този въпрос следват установената вече практика, като се добавят и някои нови моменти, с които тя се разширява.