Принтиране

Предстоящи промени в Кодекса на труда

Автор: Величка Микова,
На 01.04.2022 г. Министерството на труда и социалната политика (МТСП) оповести предстоящите изменения и допълнения на Кодекса на труда (КТ), с които в националното законодателство трябва да се въведат изискванията на две нови европейски директиви - Директива 2019/1152/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20.06.2019 г. за прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз и на Директива 2019/1158/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20.06.2019 г. относно равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи, и за отмяна на Директива 2010/18/ЕС на Съвета.