Принтиране

Правителството одобри законопроект за изменение на Кодекса на труда

Автор: Труд и право,
Правителството одобри законопроект за изменение на Кодекса на труда, който гарантира в по-голяма степен правата и интересите на работещите и работодателите чрез повишаване на сигурността на трудовите отношения, и създаване на по-добри условия за съвместяването на професионалния и личния живот.