Принтиране

Правен режим на платения годишен отпуск – придобиване на правото, ползване, отлагане и погасяване по давност

Автор: Андрей Александров,
Платеният годишен отпуск, както и всеки друг вид отпуск, представлява период от време, през което работникът или служителят е освободен от задължението да изпълнява работата по трудовия договор, но правоотношението продължава да съществува.