Принтиране

Права и задължения на представителите на работниците и служителите

Автор: Стойна Сербезова,
В следващите редове ще разгледаме основните права и задължения по информиране в рамките на двустранния диалог на представителите по чл. 7, ал. 2 и чл. 7а от Кодекса на труда (КТ). В разпоредбите на чл. 7в, ал. 1 и 2 КТ са регламентирани общите права на посочените по-горе две категории представители да бъдат информирани от […]