Принтиране

Практически затруднения, свързани с гратификационното (благодарствено) обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ

Автор: Андрей Александров,
Сред обезщетенията, дължими от работодателя при прекратяване на трудовото правоотношение, се откроява едно плащане, което поставя редица практически проблеми: т. нар. „гратификационно“ (благодарствено) обезщетение по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ).