- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Помагат ли легалните дефиниции за правилното разбиране на законите

Българското законодателство през последните години разкрива някои парадокси, стоящи на границата между сериозното и абсурдното.