Принтиране

Ползване на отпуск при първоначално постъпване на работа

Автор: Тодор Капитанов,
ВЪПРОС: „Какви са условията за ползване на платен годишен отпуск при постъпване на работа за първи път, според последните изменения в Кодекса на труда? Какви са актуалните изисквания за наличие на определени месеци трудов стаж, с които е обвързано ползването на платен отпуск?“ ОТГОВОР: Съгласно чл. 155 от Кодекса на труда (КТ) всеки работник или […]