Принтиране

Ползване на отпуск при обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка

Автор: Тодор Капитанов,
ВЪПРОС: „Какви са условията за ползване на отпуск при обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка? Има ли норми, с които специално да се регламентира такъв вид отпуск?“ ОТГОВОР: Съгласно чл. 173а, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ), когато поради обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка със заповед на работодателя или със […]