- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Ползване на неплатен отпуск при обявена извънредна епидемична обстановка. Зачитане на трудов и осигурителен стаж при ползване на неплатен отпуск

Правото на работника или служителя на неплатен отпуск е предвидено в чл. 160 и чл. 173а, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ).