- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Отстраняване от работа поради липса на лични предпазни средства или проявени грипоподобни симптоми

Съгласно чл. 275, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) работодателят е длъжен да осигури здравословни и безопасни условия на труд, така че опасностите за живота и здравето на работника или служителя да бъдат отстранени, ограничени или намалени.