Принтиране

Отстраняване от работа поради липса на лични предпазни средства или проявени грипоподобни симптоми

Автор: Ненко Салчев,
Съгласно чл. 275, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) работодателят е длъжен да осигури здравословни и безопасни условия на труд, така че опасностите за живота и здравето на работника или служителя да бъдат отстранени, ограничени или намалени.