Принтиране

Отпуски за изпълнение на граждански, обществени и други задължения

Автор: Тодор Капитанов,
Предстои ми да сключа брак. Бихте ли посочили, кои са отпуските за изпълнение на граждански, обществени и други задължения?