- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Отново за отпуските – връзката между трудовия стаж и правото на платен годишен отпуск

Едва ли е нужно специално да се аргументира, че през последните десетина години режимът на платения годишен отпуск в българското трудово законодателство претърпя множество промени, голяма част от които са със съмнителна ефективност.